Jdi na obsah Jdi na menu
 


 PLATBA  STRAVNÉHO  A  ŠKOLNÉHO

-bude prováděna bezhotovostní zálohovou platbou v částce 950,- Kč měsíčně. a to do konce předcházejícího měsíce /to znamená za září platbu proveďte do 31. srpna/
-platbu zasílejte převodem na účet MŠ Hostinné  u GE Maney Bank na číslo účtu 198684873/0600 Hostinné
               
                                                                       -kontaktní symbol:308           
 -vyriabilní symbol je rodné číslo dítěte                                -poznámka:jméno dítěte

                                                                                                                                                                        
 

Poplatky za stravování:

Přesnídávka.............................................7,- Kč

Oběd.......................................................19,- Kč

Svačina.....................................................6,- Kč

Celý den.................................................32,- Kč

 

Děti 7-leté (děti, které dovrší 7 let v průběhu školního roku)

Přesnídávka.............................................7,- Kč

Oběd.......................................................22,- Kč

Svačina.....................................................6,- Kč

Celý den.................................................35,- Kč

 

Odhlášení stravy musí být provedeno nejpozději do 7.hodiny ranní.


 

Úplata za předškolní vzdělávání (školné) od 1.9.2014    činí 300 Kč

 

Vyúčtování zálohových plateb bude prováděno 3x ročně, a to k 30.6., k 31.8. a k 31.12.kalendářního roku.                                                                                                                                                                                                                                            Děkujeme Vám za včasné placení záloh.